top of page

Laten de feiten voor zich zelf spreken

Kredietwaardig pretendeert niet alle zaken positief af te sluiten, echter wij hebben wel een behoorlijk hoog slagingspercentage.  Iedere maand zullen we hier wat zaken bespreken en u het resultaat zwart op wit laten zien. We hebben de zaken i.v.m. de privacy van onze cliënten geanonimiseerd. 

Zaak 1 Augustus 2020 Geslaagd beroep op proportionaliteit ABN AMRO

Cliënt had een doorlopend krediet bij de ABN AMRO voor 4,500 Euro, door een relatiebreuk en zelfs een opvolgende periode van dakloosheid zat cliënt in ernstige financiële turbulentie, cliënt heeft uiteindelijk de schuld volledig afgelost in 2019. 

Cliënt wil nu een huis kopen en wordt daarin belemmerd.

De bank was gevoelig voor onze argumenten en besloot de codering te verwijderen op basis van proportionaliteit.

 

Zaak 2 Augustus 2020 Succesvol beroep op verjaring ABN AMRO

In de casus van deze cliënt ging het over 2 leningen die waren afgesloten in 2002, door ernstige financiële problemen van destijds heeft mijnheer de leningen nooit ingelost, de bank echter heeft de schuld onvoldoende gestuit en was er sprake van een verjaring, de verjaring werd door de specialisten van Kredietwaardig succesvol aangetoond en de codering is door de bank verwijderd. 

Zaak 3 Augustus 2020 American Express

Cliënt betaalde zijn Amex kaart 120 dagen te laat, cliënt had i.v.m. met persoonlijke familiaire  omstandigheden de betaling van de kaart op zijn beloop gelaten, mijnheer wil nu een huis kopen. Kredietwaardig deed succesvol een beroep op proportionaliteit en de belangen van cliënt af te wegen tegen de belangen van de bank.

Amex ging akkoord

Zaak 4 Augustus 2020 Volkswagen Pon Financial Services

Cliënt betaalde een op tijd maar kredietgever stuurde vooraankondiging te laat, wij stuurde initieel al een verzoekschrift aan VW Pon Financial Services maar kregen daarop nooit een antwoord, Kredietwaardig ging daarop naar de BKR Commissie, Cliënt kreeg gelijk en de codering werd verwijderd. 

BKR commissie uitspraken 2020

bottom of page